Người chơi hãy cố gắng đặt

BEST SERVICE & HIGH QUALITY GROUP

 Người chơi nên có một số tiền đặt cược cơ bản và hợp lý như sau:

Nếu chơi với số tiền vốn là 12000 USD thì số tiền đặt cược cơ bản mỗi ván nên là 30 USD. Chia ra 10 phần mỗi phần sẽ là 1200, và số tiền cơ bản vẫn là 40.
Nếu chơi với số tiền vốn là 6000 USD thì số tiền đặt cược cơ bản mỗi ván nên là 15 USD. Chia ra 10 phần mỗi phần sẽ là 600, số tiền cơ bản lại là 40.
Nếu chơi với số tiền vốn là 2000 USD thì số tiền đặt cược cơ bản mỗi ván nên là 5 USD. Chia ra 10 phần mỗi phần sẽ là 200, số tiền cơ bản sẽ là 40.
 
Cá Cược Thể Thao